Leren en lesgeven op afstand is nu makkelijker dan ooit

Leren en lesgeven op afstand is nu makkelijker dan ooit

Onze missie is om het onderwijs dichterbij het bedrijfsleven te brengen. Met onze onderwijsapps zetten wij een grote stap in die richting. Tijdens BPV, begeleide onderwijstijd en e-learning zijn eLO@School en eSO@School perfect om studenten te volgen, begeleiden en motiveren.

De apps vergroten de interactie tussen docent, student en praktijkopleider. Tegelijkertijd vergroten de apps de motivatie en het leerrendement van de student, omdat ze snel, makkelijk én leuk werken.

eLO@School

Speelt in op de belevingswereld van studenten en maakt tijd- en locatie onafhankelijk leren mogelijk.

In eLO@School past de student theorie toe in de praktijk door vragen te beantwoorden met behulp van tekst, foto’s en video’s. De docent kan direct feedback geven en de student eventueel bijsturen.

De docent kan meerdere studenten volgen en begeleiden om in te zien of zijn of haar studenten de theorie begrijpen. Ook leert de docent meer over de ontwikkelingen die zich voordoen in verschillende branches, zodat het lesmateriaal hierop aangepast kan worden.

De app is geschikt tijdens BPV, begeleide onderwijstijd en e-learning. Kortom: perfect om tijd- en locatie onafhankelijk te leren én begeleiden.

De app is beschikbaar voor iOS en Android. Gebruik de app slim en makkelijk op je mobiel, smartwatch of tablet.

featured

eSO@School

Geeft een hedendaagse invulling aan onderwijs logistiek.

Via de beoordelingsmodule kunnen gemakkelijk de tussentijdse- en eindbeoordelingen worden afgenomen. De praktijkopleider, student en docent zetten namelijk in de app een handtekening! Papieren documenten zijn niet meer nodig.

De student kan snel en gemakkelijk zijn of haar aanwezigheid doorgeven en zich eventueel inschrijven voor specifieke lessen.

De administratie uit de app kan gemakkelijk gekoppeld worden aan bestaande administratieve systemen. De app ontneemt dus een hoop administratieve rompslomp!

Ontvang gemakkelijk en snel getekende praktijkovereenkomsten in de app. Papieren documenten zijn nu niet meer nodig.

De app is beschikbaar voor iOS en Android. Gebruik de app slim en makkelijk op je mobiel, smartwatch of tablet.

featured

Native apps

Gebaseerd op cloud technologie

Aangesloten bij het privacy convenant

iBeacon enabled

Veelgestelde vragen

Het Ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie maken het mogelijk om begeleide onderwijstijd flexibel in te richten met afstandsonderwijs:

“De uitgangspunten voor begeleide onderwijstijd hoeven niet te betekenen dat de student ook altijd fysiek in de les aanwezig is. (…) Er moet sprake zijn van interactie met de student, de docent moet op het betreffende moment op het leerproces kunnen sturen door middel van interventies en er moet sprake zijn van directe, actieve begeleiding.” (Ruimte in Regels in het mbo, 5 oktober 2018).

Onze apps en ons online platform maken afstandsonderwijs volgens de meest recente regelgeving mogelijk! Het is aan uw school en/of opleiding om BOT-tijd op de gewenste manier in te richten. Wij hebben de juiste ervaring bij het inrichten van het onderwijs en de implementatie van de apps.

De Onderwijsinspectie heeft twee jaar geleden bij Deltion College onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs in combinatie met onze apps. Hier is een positief advies uitgekomen. In november 2018 zijn controles gedaan bij MBO College Zuidoost, onderdeel van ROC van Amsterdam, waar beide apps worden ingezet voor de opleiding Handel & Ondernemen. Ook daar was de inspectie tevreden met de wijze waarop studenten begeleid én beoordeeld worden. De examinering, via de apps, voldoet aan alle richtlijnen en daarmee dragen de apps daadwerkelijk bij aan beter onderwijs.

Wij zijn flexibel en kunnen diverse formulieren in de app bouwen, zoals:

 

– Tussentijdse beoordelingen;
– Eindbeoordelingen;
– Proeve van Bekwaamheid;
Praktijkovereenkomst;
– Onderwijsovereenkomst.

Privacy is heel belangrijk voor ons en wij gaan daar zorgvuldig mee om. Wij hanteren een privacy beleid gebaseerd op de uitgangspunten van de AVG, die minimaal 1 maal per jaar een update ondergaat. Wij sluiten bewerkersovereenkomsten met onze klanten en leveranciers.

U kunt hier meer over ons privacybeleid lezen.

U kunt ons een mail sturen via info@appatschool.com, dan zorgen wij dat u snel aan de slag kunt met de app(s).

U kunt twee dingen proberen: opnieuw inloggen in de app en/of de app opnieuw installeren. Mocht het probleem zich nog steeds voordoen, stuur ons dan een mail via info@appatschool.com. Dan zorgen wij dat u snel weer aan de slag kunt met eLO@School.

In ontwikkeling: content sharing platform

AppAtSchool ontwikkelt op dit moment een platform voor het delen van content voor scholen. Met het principe ‘Content Sharing’ worden opdrachten gedeeld en kan elke opleiding profiteren van bestaande vragenlijsten. Op deze manier ontstaat synergie door een efficiënte ruilhandel in leerstof.

 

Blijf ons volgen op social media om op de hoogte te blijven!