Welkom bij AppAtSchool


Wij ondersteunen bij de toepassing van

mobiel en apps in het onderwijs


Apps voor het onderwijs

en verbinding met het bedrijfsleven

eLO-app

Speel in op de belevingswereld van studenten en maak tijd- en locatie onafhankelijk leren mogelijk.

Tijdens de stageperiode zijn docenten in staat om veel leerlingen tegelijk te onderwijzen en te coachen. Met My eLO wordt het maken van vragen kinderspel.


Zeer geschikt voor inzet tijdens BPV, begeleide onderwijstijd of e-learning.

eSO-app

Geef een hedendaagse invulling aan onderwijs logistiek.

Registreer eenvoudig aan- en afwezigheid, laat beoordelingen door praktijkopleiders uitvoeren of ontvang via de app een getekende praktijkovereenkomst. Koppel deze aan de administratie.


Onderwijs logistiek was nog nooit zo makkelijk te organiseren.

MBO Platform

Docenten maken op eenvoudige wijze vragen voor studenten . Binnen enkele seconden staan de vragen in de eLO-app. Voeg van foto's, audio of video's toe aan vragen. Praktijkopleiders kijken mee in de app.

De school-website geeft toegang tot diverse services. Realtime inzicht in alle informatie van beide apps of bekijk rapportages. Toegang tot My eLO en direct contact met AppAtSchool via Hangouts.


Maak, deel en hergebruik interactieve vragenlijsten met collega's. Ontvang toegang via een besloten internetomgeving .Zie de App in actie!

Deltion, het ROC in Zwolle laat in deze video zien hoe studenten en docenten de eLO-App gebruiken. Luister naar en bekijk de gebruikerservaringen!

Noorderpoort aan 't woord...

Wat doe je als je een doelgroep moet bedienen die weinig opheeft met traditioneel lesmateriaal en die je toch graag een diploma wilt laten halen: precies! Je bedient ze met een app die helemaal aansluit op hun belevingswereld (dus via de smartphone) en die tegelijkertijd zowel de werkgevers (stagebedrijven), de school (docenten en stagebegeleiders) als de studenten zelf inzage geeft in status, voortgang en onderlinge communicatie daarover eenvoudig maakt.

Lees meer.....

Appatschool_Artikel_DEF2.pdf


Wat kan AppAtSchool voor u doen?


AppAtSchool staat voor klantgerichte flexibele onderwijsprocessen gevoed door moderne digitale techniek.


Met de toepassing van Apps in combinatie met een online platform onderbouwen we een sterke businesscase voor o.a. de invulling van begeleide onderwijstijd, e-learning en BPV.


Wij ondersteunen de toepassing, het inregelen en de support van mobiele apparaten en Apps in de onderwijssector en daaraan gelieerde instellingen.
Features

iOS en Android

Native app

Cloud technologie

World wide 24/7

iBeacon enabled